PRAGUE a Picturesque History
ขณะเดินไปตามถนนปูด้วยหินในย่านเมืองเก่าอายุหลายร้อยปี หนุ่มสาวแลคล้ายคนไทย คู่หนึ่งกำลังกระเง้ากระงอดแง่งอนกันอย่างออกนอกหน้า พินิจอีกที อ้าว...นี่นักแสดงจากบ้านเราเองนี่นา เหลือบไปอีกหน่อย โอ้ว...นั่นกองถ่ายละคร ผู้กำกับฯ ตากล้อง ผู้จัดละคร หน้าตาคุ้นเคยท้ังน้ัน ป่านนี้คุณคงรู้กันแล้วล่ะว่าคือละครเร่ืองอะไร ถ้าภาพฉากหลังสุด โรแมนติกจากละครดังเรื่องน้ันจุดประกายให้คุณอยากเก็บกระเป๋ามาเห็นกรุงปรากด้วยตาตัวเองแล้วละก็ ทริปท่องเที่ยวของคุณคร้ังน้ีจะเต็มไปด้วยรูปภาพสวยๆ จนใครๆ ต้องอิจฉา
อ่านต่อ
09:00
Tue 01.01.2013
ท่องเที่ยว : PRAGUE a Picturesque History