เมื่อเสน่ห์ขนมหวาน ถูกจับวางกับแรงบันดาลใจของความเป็นผู้ประกอบการ คลื่นแห่งความหวานจึงสร้างปรากฎการณ์บริโภคนิยมยุคใหม่ที่ต้องจับตามอง แต่ทว่าความหวานนี้จะผลิบานผ่านเวลา
ว่ากันว่าความโน้มเอียงด้านรสนิยมทางอาหารของคนในสังคมต่างๆนั้น มักจะเปลี่ยนแปลงไปภายในหนึ่งหรือสองชั่วอายุคน โดยเฉพาะเมืองใหญ่ๆของโลกที่วัฒนธรรมการครัวมักจะแปลงโฉมให้แก่โต๊ะอาหารได้อย่างน่าทึ่ง ครั้งหนึ่งความเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นเพราะยุคล่าอาณานิคม .....อ่านต่อ
09:00
Wed 19.12.2012
ข่าวและข้อมูล : เมื่อเสน่ห์ขนมหวาน ถูกจับวางกับแรงบันดาลใจของความเป็นผู้ประกอบการ คลื่นแห่งความหวานจึงสร้างปรากฎการณ์บริโภคนิยมยุคใหม่ที่ต้องจับตามอง แต่ทว่าความหวานนี้จะผลิบานผ่านเวลา