กุลสตรี Get Fit

(1)
Share
เนื้อหานำมาจาก
กุลสตรี เล่ม 993
ฉบับล่าสุด
KULLASTREE เล่ม 1032
Preview
1 KEEP
Kullastree
1 LOVES
krusunee.tianpungwian
COMMENT
กุลสตรี
S
2585
2849
2559
Tags

มาบริหารข้อเข่ากันเถอะ ใครว่าอาการปวดเข่าหรือปวดข้อเข่านั้นพบได้เฉพาะวัยผู้สูงอายุเท่านั้น แท้ที่จริงแล้วอาการนี้พบได้ในคนทุกเพศ ทุกวัย อันมีสาเหตุจากหลายๆ ปัจจัย อาทิ มีน้ำหนักตัวมากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน มีอาการปวดเข่าตั้งแต่ ช่วงวัยรุ่น ใช้ขาข้างหนึ่งมากกว่าอีกข้างหนึ่ง หรือใช้ชีวิตประจำวัน อยู่ในท่าทางที่เพิ่มแรงกดของข้อเข่ามากจนเกินไป เนื้อหาจาก นิตยสาร กุลสตรี เล่ม 993 หน้า 171 เมกาซีสแควร์คัดสรรเนื้อหาบทความที่น่าสนใจ จากนิตยสารและแหล่งข่าวชั้นนำ