กุลสตรี Special Scoop

(0)
Share
เนื้อหานำมาจาก
กุลสตรี เล่ม 993
ฉบับล่าสุด
KULLASTREE เล่ม 1032
Preview
1 KEEP
Kullastree
0 LOVES
COMMENT
กุลสตรี
S
2585
2849
2558
Tags

ความคิดสร้างสรรค์ในโลกธรรมดา ‘ความคิดสร้างสรรค์’ หลายคนบัญญัติคำนี้ไว้บนพื้นฐานของความ ‘ยาก’ ‘ไม่เข้าใจ’ หรือ ‘เกินเอื้อม’ ที่จะเรียนรู้ แต่หากลองกวาดสายตามองสิ่งรอบตัวทั้งหลาย ล้วนมีองค์ประกอบ คลุกเคล้าและพร้อมสร้างหน่อพันธุ์แห่งความคิดสร้างสรรค์ไว้อยู่แล้วพร้อมสรรพ รอวันที่เราจะเก็บเกี่ยวนำไปใช้ประโยชน์ได้ทุกเมื่อ… Special Scoop ฉบับนี้ เราหยิบยกเรื่องราวของ ‘ความคิดสร้างสรรค์’ ผ่านการถ่ายทอด มุมมองจากการทำงานของกลุ่มคน 2 กลุ่ม ที่ทุ่มเทให้กับการสร้างสรรค์ผลงานออกมาในรูปแบบ ของ 2 สื่อความบันเทิงที่มีความแตกต่าง แต่อยู่บนพื้นฐานของ ‘ความคิดสร้างสรรค์’ ที่ไม่จำกัดพื้นที่ เนื้อหาจาก นิตยสาร กุลสตรี เล่ม 993 หน้า 40 เมกาซีสแควร์คัดสรรเนื้อหาบทความที่น่าสนใจ จากนิตยสารและแหล่งข่าวชั้นนำ