HAMBURGER Music

(0)
Share
เนื้อหานำมาจาก
HAMBURGER เล่ม 1
The culture club
ฉบับล่าสุด
HAMBURGER เล่ม 1
0 KEEP
0 LOVES
COMMENT
Fossil
Fossil:เทห์สาดดด
15 สิงหาคม 2555 20:04
HAMBURGER
S
60
0
0
Tags

The culture club ความสม่ำเสมอในการทำงานดนตรีของพวกเขา ทำให้ชื่อเสียงของ snow Patrol ไม่เคยหลุดหายไป เนื้อหาจาก นิตยสาร HAMBURGER เล่ม 1 หน้า 17 เมกาซีสแควร์คัดสรรเนื้อหาบทความที่น่าสนใจ จากนิตยสารและแหล่งข่าวชั้นนำ