anywhere environment

anywhere
S
1926
469
329
Tags

Fast Fashion ศัตรูสิ่งแวดล้อม รู้สึกมั้ยคะว่า ทุกหนทุกแห่งในโลกใบนี้ล้วนเต็มไปด้วยเสื้อผ้า ไม่ว่าจะเป็นตลาดนัด ห้างสรรพสินค้า หรืองานประชุมสัมมนาที่ไม่น่าเกี่ยวข้องกับเสื้อผ้า อย่างเช่นงานแสดงความก้าวหน้าของเครื่องจักรกลโรงงาน ไม่เว้นแม้แต่ในตู้เสื้อผ้าของคุณที่แน่นเอี้ยดจนอยากจะหาซื้อตู้ใบใหม่ เรื่องเสื้อผ้าล้นตู้กลายเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างไร มาคลิกหาคำตอบกันเลย