anywhere mirrors

anywhere
S
1925
469
329
Tags

Inside Out Bangkok​ โปรเจคสตรีทอาร์ตระดับโลกของชาวกรุงเทพฯ​ที่ทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตจนไปถึงการเข้าชม Inside ​Out ​Project ​เป็น ​Global​ Art ​ซึ่งจัดขึ้นโดย ​JR ​ศิลปินชาวฝรั่งเศสเจ้าของรางวัล TED​Prize เนื้อหาจาก นิตยสาร Anywhere เล่ม 1205 หน้า 14 เมกาซีสแควร์คัดสรรเนื้อหาบทความที่น่าสนใจ จากนิตยสารและแหล่งข่าวชั้นนำ