anywhere Travel Feature

(1)
Share
เนื้อหานำมาจาก
anywhere เล่ม 1206
The Rising myanmar เสียงเชียร์แห่งความปิติเกิดขึ้นหลังพรรคสันนิบาตเพื่อประชาธิปไตยหรือ เอ็นแอลดี ประกาศว่า นางออง ซาน ซูจี เป็นผู้ชนะการเลือกตั้งซ่อมครั้ง ประวัติศาสตร์
ฉบับล่าสุด
Anywhere เล่ม 1304
Preview
2 KEEP
Anywhere
Aommyam
1 LOVES
tleaha
COMMENT
anywhere
S
1925
469
329
Tags

The colorful Bangladesh การต้อนรับจากเจ้าบ้านเยี่ยงแขกระดับวีไอพี สร้างความประทับใจเริ่มต้นตั้งแต่ก้าวแรกที่แตะพื้นดิน ทุกรอยยิ้มพิมพ์ใจที่ได้รับ อีกทั้งส่าหรีสีสันเงางามลวดลายตระการตา สยายพริ้วบนเรือนร่างของสาวเบงกาลี ตาคมโตนี่หรือ บังคลาเทศ ประเทศเล็กๆ บนคาบสมุทรเบงกอล แต่จำนวนประชากรกว่า 160 ล้านคนนั้นดูไม่เล็กเลย บังกลาเทศ เดิมคือปากีสถานตะวันออกซึ่งประกาศเอกราชแยกตัวออก จากปากีสถานตะวันตกเมื่อ 41 ปีที่แล้ว แต่ก่อนหน้าที่จะมีการประกาศ แยกตัวนั้น ได้เกิดเหตุการณ์เดินขบวนเรียกร้องให้ใช้ภาษาบังกลาเป็นภาษา ประจำชาติเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1952 ภายใต้การนำของ Amor Ekushey เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 5 คน กลายเป็นที่มาของวันภาษาแม่แห่งชาติ (The International Mother Language Day) จนเกิดสงครามแบ่งแยกดินแดนขึ้น ในวันที่ 26 มีนาคม ค.ศ.1971 ซึ่งถือเอาเป็นวันชาติบังกลาเทศนับแต่นั้นมา เนื้อหาจาก นิตยสาร Anywhere เล่ม 1206 หน้า 78 เมกาซีสแควร์คัดสรรเนื้อหาบทความที่น่าสนใจ จากนิตยสารและแหล่งข่าวชั้นนำ