anywhere travel feature

anywhere
S
1925
469
329
Tags

Kazan From Ruin to Rise 480 ปีก่อน ดินแดนมุสลิมนามสาธารณรัฐตาต้าร์สถาน (Tatarstan) ต้องยอมสยบต่อความเหี้ยมโหดของพระเจ้าอีวานที่ 4 แห่งรัสเซีย ไม่เพียงแต่โดนครอบครองดินแดน ชาวตาต้าร์ต้องยอมลาจากองค์อัลเลาะห์แล้วหันมาเรียกตนเองว่าคริสต์เตียนหอคอยสูงตระหง่านปรากฏขึ้นดังเนรมิต เจ้าหญิงซยูยูมบิเกีย(Syuyumbike) พระธิดาของข่านองค์ก่อน หัวใจแตกสลายและมิอาจกลั้นใจทำตามคำสัตย์ที่ว่า “พระองค์จะยอมอภิเษกสมรสถ้าพระเจ้าอีวาน สามารถสร้างหอคอยให้สูงกว่ายอดสุเหร่าที่สูงที่สุดของเมืองได้ภายในเจ็ดวัน” เจ้าหญิงอาภัพทิ้งร่างของพระองค์ลงจากยอดสูง คำปฏิเสธสีเลือดไหลรินอาบแผ่นดินคาซาน พระเจ้าอีวานผู้เหี้ยมโหดระบายความโกรธด้วยการยึดดินแดน! เนื้อหาจาก นิตยสาร Anywhere เล่ม 1201 หน้า 82 เมกาซีสแควร์คัดสรรเนื้อหาบทความที่น่าสนใจ จากนิตยสารและแหล่งข่าวชั้นนำ