daybeds TAKE A SEAT

daybeds
S
1205
1005
590
Tags

เติมความรู้ให้มาก เพื่องานดีไซน์ที่ดี คุณแชมป์ สมชนะ กังวารจิตต์ นักออกแบบบรรจุภัณฑ์ และผู้ก่อตั้งบริษัท Prompt Design มีงานออกแบบที่ได้รางวัลการออกแบบบรรจุภัณฑ์ระดับโลกถึง 3 ปีซ้อน ด้วยเหตุนี้เองจึงมีทางมหาวิทยาลัยติดต่อให้เขาไปบรรยายพิเศษกับนักศึกษาสาขาบรรจุภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เนื้อหาจาก นิตยสาร Daybeds เล่ม 121 หน้า 11 เมกาซีสแควร์คัดสรรเนื้อหาบทความที่น่าสนใจ จากนิตยสารและแหล่งข่าวชั้นนำ