GM Interview

(1)
Share
เนื้อหานำมาจาก
GM เล่ม 389
"อาตมายินดีเป็นวัตถุดิบ ให้ทุกคนวิพากษ์วิจารณ์"
ฉบับล่าสุด
GM Vol.404
Preview
1 KEEP
GM
1 LOVES
krusunee.tianpungwian
COMMENT
GM
S
2469
2731
1312
Tags

"อาตมายินดีเป็นวัตถุดิบ ให้ทุกคนวิพากษ์วิจารณ์" คนปากร้ายบางคนขนาน นามท่าน ว.วชิรเมธี ว่า "พระ เซเลบ" คำนี้น่าจะเป็นคำที่เกิดขึ้น มาใหม่พร้อมกับบทบาทของ การเป็นพระสงฆ์ที่ทำงานเชิง รุกในการเผยแผ่ศาสนาพุทธ ของท่าน โดยเฉพาะในหมู่คน ชั้นกลางในเมือง ผลงานของ ท่านเผยแพร่ออกมามากมาย ทั้งในรูปแบบของหนังสือ สื่อ วีดิทัศน์ รายการวิทยุการ บรรยายตามสถานที่ต่างๆ ทั้ง ในและนอกประเทศ และ แม้กระทั่งผ่านสื่อใหม่อย่าง ทวิตเตอร์ รวมๆ กันแล้ว, บางทีสิ่ง เหล่านั้นอาจทำให้พระชื่อดัง อย่างท่าน ว.วชิรเมธีกลาย เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์มากมาย ทั้งในแง่บวกและลบ เนื่องจาก สถานภาพของท่านแลดูไม่ต่าง จากคนดัง เนื้อหาจาก นิตยสาร GM เล่ม 389 หน้า 182 เมกาซีสแควร์คัดสรรเนื้อหาบทความที่น่าสนใจ จากนิตยสารและแหล่งข่าวชั้นนำ