GM FEATURE

GM
S
2469
2731
1312
Tags

นี่คือความแตกต่างของคนที่เป็นผู้นำ...กับผู้ที่คิดว่าตัวเองเป็นผู้นำ อย่าเพิ่งทำหน้าสงสัยว่า อัลฟา เมล (Alpha Male) นั้นคืออะไร แน่นอน, มันมีคำอธิบายอยู่ในนี้แล้ว ทว่าเรายังแนะวิธีที่คุณสามารถปรับปรุงตัวได้ง่ายๆ สู่การเป็นอัลฟา เมล ให้คุณลองทำดู โดยแบ่ง เป็นหมวดหมู่ไว้แล้วเรียบร้อย และนี่คือบางข้อที่คุณควรรู้ไว้ THE POWER ก่อนอื่นคุณคงต้องรู้ว่า Alpha Male คืออะไร หน้าวัวหรือกล้วยไม้ก็ได้ What is Alpha Male? นี่คือความแตกต่างของคนที่เป็นผู้นำ...กับผู้ที่คิดว่าตัวเองเป็นผู้นำ Alpha Male เป็นคำสแลงใช้เรียกบุคคลผู้มีภาวะผู้นำและได้รับกำรยอมรับจำกคนรอบข้างว่าคือแบบอย่างของการเป็นผู้ชายที่ น่าสนใจ มีความมสามารถชักจูงให้ผู้อื่นคล้อยตาม ใส่ใจและไม่หยุดที่จะปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้น เนื้อหาจาก นิตยสาร GM เล่ม 394 หน้า 180 เมกาซีสแควร์คัดสรรเนื้อหาบทความที่น่าสนใจ จากนิตยสารและแหล่งข่าวชั้นนำ