GM Film

(0)
Share
เนื้อหานำมาจาก
GM เล่ม 404
ฉบับล่าสุด
GM Vol.404
Preview
0 KEEP
0 LOVES
COMMENT
GM
S
2469
2731
1312
Tags

WAR HORSE ม้าศึกนอกสายตา แต่งามสง่าในทุกสงคราม “มันรู้จักแต่วิ่งหนีแต่เรากลับสอนให้มันทำ ในสิ่งที่ตรงกันข้าม” จนสุดท้ายมันก็ทำได้แต่วิ่ง วิ่ง แล้วก็วิ่ง วิ่งจนกระทั่งลวดหนามพันทั่วทั้งตัว มันก็ยังคงวิ่งต่อไป