GM GM Club

(0)
Share
เนื้อหานำมาจาก
GM เล่ม 398
ฉบับล่าสุด
GM Vol.404
Preview
1 KEEP
GM
0 LOVES
COMMENT
GM
S
2469
2731
1312
Tags

ภาส พัฒนกำจร ผู้กำกับมือรางวัลรุ่นใหม่ เมื่อเรื่องเพศศึกษาของวัยรุ่น ออกมาพูดถึงและแสดงความเป็นห่วง แต่หลายๆ ครั้งดูเหมือนว่า เราจะยังเกาไม่ถูกที่คัน เพราะเรื่องเพศในสังคมไทย ดูเหมือนเป็น เรือ่งที่ไทยเราไม่พร้อมทีจ่ะพดูกนัตรงๆ โดยเฉพาะกบัเดก็วยัรุน่และ การเกิดขึ้นของหนังอย่าง ‘รักจัดหนัก’ อาจเป็นความพยายามหนึ่ง ในการสื่อสารเรื่องเพศอย่างตรงไปตรงมา ‘รักจัดหนัก’ นำเสนอหนังสั้น 3 เรื่อง ที่สะท้อนภาพชีวิตของวัยรุ่นในช่วงมัธยมปลายว่าชีวิตของพวกเขาไปถึงไหนกันแล้ว หนึ่งในผู้กำกับที่ดูเหมือนจะได้รับการจับตามอง นั่นคือ ภาส เป็นหนึ่งในผู้ร่วม ‘จัดหนัก’ ในครั้งนี้กับหนังสั้นในตอน ‘ไปเสม็ด’ เนื้อหาจาก นิตยสาร GM เล่ม 398 หน้า 161 เมกาซีสแควร์คัดสรรเนื้อหาบทความที่น่าสนใจ จากนิตยสารและแหล่งข่าวชั้นนำ