home & decor Feng Shui Clinic

(0)
Share
เนื้อหานำมาจาก
home & decor เล่ม 276
276 เดือนพฤษภาคม 2554
ฉบับล่าสุด
Home&Decor เล่ม 300
Preview
0 KEEP
0 LOVES
COMMENT
home & decor
S
2994
1410
1504
Tags

ปรับสมดุล พลังงาน ให้บ้านใหม่ ในช่วงนี้คงมีหลายๆ คนเริ่มมีความต้องการที่จะหาบ้านในฝันให้ตัวเองสักหลัง ปัจจัยที่ใช้ตัดสินใจในการเลือกซื้อหรือเลือกปลูกบ้านให้กับตัวเอง นอกจากจะเป็นแบบบ้านที่ถูกใจ ทำเลที่ใช่แล้ว ยังต้องให้ความสำคัญ ในเรื่องการปรับสมดุลพลังงาน (ฮวงจุ้ย) อยู่ไม่น้อยเลยเชียว ในเล่มนี้เราจึงมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานเบื้องต้น ในการเลือกบ้านที่ถูกใจ ใช่ในแบบของคุณ ให้สอดคล้องไปกับเทคนิคด้านการปรับสมดุลพลังงาน