home & decor Enjoy Gardening

(0)
Share
เนื้อหานำมาจาก
home & decor เล่ม 284
นับหนึ่งใหม่ในสวน
ฉบับล่าสุด
Home&Decor เล่ม 300
Preview
1 KEEP
HomeDecor
0 LOVES
COMMENT
home & decor
S
2994
1410
1504
Tags

นับหนึ่งใหม่ในสวน ใครที่เหนื่อยใจกับเรื่องของน้ำท่วมสวนที่ผ่านมา ปล่อยความเหนื่อยแล้วลุกมาจัดสวนใหม่กันดีกว่า ...ได้ยินเสียงแว่วผ่านมาจากผู้อ่านหลายท่านบอกว่า กว่าจะจัดสวนได้เสียเงินไปมากมาย สวนเสียหายไปก็จริงแต่ต้องกันสตางค์ไว้ซ่อมแซมบ้านก่อน สวนสวยๆ อย่างที่เคยมีก็เลยต้องรอไปก่อน (แถมยังหวาดกลัวน้ำ..ระลอกใหม่อีก) Enjoy Gardening จึงลองชวน เพื่อนๆ มานับหนึ่งใหม่ในสวน ด้วยการปรับสไตล์จากสวนสวยร่มรื่น เป็นสวนดูแลง่ายเน้นหนักด้านฮาร์ดสเคป ให้พรรณไม้ไม่มากนัก เน้นการปลูกต้นไม้ลอยตัวหนีน้ำ