home & decor Feng Shui Clinic

(0)
Share
เนื้อหานำมาจาก
home & decor เล่ม 281
Upgrade Energy
ฉบับล่าสุด
Home&Decor เล่ม 300
Preview
1 KEEP
HomeDecor
0 LOVES
COMMENT
home & decor
S
2994
1410
1504
Tags

‘หากเราอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบใด ร่างกาย และจิตวิญญาณของเราก็จะซึมซับพลังงานแบบนั้น นี่คือกฎพื้นฐานแห่งการปรับสมดุลพลังงานแห่งจักรวาล ดังนั้นบ้านที่เราอยู่อาศัย หากเป็นบ้านเก่าๆ สภาพแวดล้อมเดิมๆ ก็ย่อมส่งผลให้พลังงานต่างๆ รอบตัวเป็นไปอย่างเดิมๆ หากคุณต้องการที่จะให้เกิดสิ่งใหม่ๆ และพลังงานด้านบวกใหม่ๆ ก็ต้องหาโอกาสปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงบ้านให้เหมาะแก่การเชื้อเชิญพลังงานอันเป็นมงคลใหม่ๆ เข้าสู่บ้านด้วย เนื้อหาจาก นิตยสาร Home & Decor เล่ม 281 หน้า 62 เมกาซีสแควร์คัดสรรเนื้อหาบทความที่น่าสนใจ จากนิตยสารและแหล่งข่าวชั้นนำ