iDesign Designer of the month Thai

iDesign
S
2840
1761
411
Tags

รู้จักดีไซเนอร์ Inga Sempe “ตอนนั้น ฉันไม่รู้หรอกค่ะว่ามีงานแบบนี้อยู่ด้วย เพียงแต่ฉันรู้ตัวมาโดยตลอด ว่าฉันไม่ชอบของที่ดูหนักๆ และฉันก็ชอบวาดภาพสิ่งต่างๆ และคอยมองดูของที่มี ประโยชน์ใช้สอยที่สวยๆ งามๆ อยู่ตลอดเลยด้วย" SEMPE เริ่มต้นเส้นทางดีไซเนอร์ เธอสําเร็จการศกึษาจากโรงเรียน L"ecole Nationale เนื้อหาจาก นิตยสาร IDESIGN เล่ม 113 หน้า 40 เมกาซีสแควร์คัดสรรเนื้อหาบทความที่น่าสนใจ จากนิตยสารและแหล่งข่าวชั้นนำ