iDesign Exhibition

(0)
Share
เนื้อหานำมาจาก
iDesign เล่ม 113
EVERYTHING FOREVER NOW: Designs for a Sustainable Future
ฉบับล่าสุด
IDESIGN เล่ม 131
Preview
2 KEEP
idesign
Aommyam
0 LOVES
COMMENT
iDesign
S
2840
1761
411
Tags

Designs for a sustainable future พลิกมุมใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ในปัจจุบันนี้ กระแสรักษ์โลกมาแรงเหลือเกิน อาจจะเป็นเพราะสภาพดินฟ้าอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปและภัยพิบัติที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ที่ยิ่งตอกยํ้าให้เราตระหนักได้ว่า โลกกำลังจะถึงหายนะด้วยนํ้ามือของมนุษย์เราเอง และถ้าเราไม่ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงอะไรซักอย่าง จุดจบที่ว่านั้นอาจจะมาถึงเร็วกว่าที่เราจะคาดคิดก็เป็นได้ จากแนวความคิดนี้เองที่ส่งอิทธิพลต่อบรรดานักออกแบบทั้งหลายให้คิดออกแบบผลิตภัณฑ์หรือข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ภายใต้คอนเซ็ปต์ของ eco-design ซึ่งแน่นอนว่าพวกเราคงจะเห็นผลิตภัณฑ์เหล่านั้นจนชินตาไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของการนำวัสดุเหลือใช้มาดัดแปลง หรือการใช้วัสดุที่ยั่งยืน (sustainable) แต่แท้จริงแล้ว ผลิตภัณฑ์ภายใต้คอนเซ็ปต์ "รักษ์โลก" ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงเท่านั้น ดังที่ผลงานการออกแบบในนิทรรศการ EVERYTHING FOREVER NOW: Designs for aSustainable Future (ณ วันนี้และตลอดไป: พลิกมุมใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม) ได้แสดงให้เราเห็นDesigns for a Sustainable เนื้อหาจาก นิตยสาร IDESIGN เล่ม 113 หน้า 48 เมกาซีสแควร์คัดสรรเนื้อหาบทความที่น่าสนใจ จากนิตยสารและแหล่งข่าวชั้นนำ