iDesign Cover Story

(0)
Share
เนื้อหานำมาจาก
iDesign เล่ม 86
The world of Materials
ฉบับล่าสุด
IDESIGN เล่ม 131
Preview
2 KEEP
idesign
Auny
0 LOVES
COMMENT
iDesign
S
2840
1761
411
Tags

The World of Materials วัสดุเป็นองค์ประกอบสำคัญในการออกแบบผลิตภัณฑ์ ชนิดที่แยกกันไม่ได้เลยทีเดียว สำหรับนักออกแบบแล้วการเรียนรู้ธรรมชาติของวัสดุเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เพราะถ้าไม่เข้าใจคุณสมบัติของวัสดุนั้น ก้ไม่สามารถเลือกใช้วัสดุได้เลย เนื้อหาจาก นิตยสาร IDESIGN เล่ม 86 หน้า 24 เมกาซีสแควร์คัดสรรเนื้อหาบทความที่น่าสนใจ จากนิตยสารและแหล่งข่าวชั้นนำ