iDesign Grooming Design

(0)
Share
เนื้อหานำมาจาก
iDesign เล่ม 86
GIVENCHY PLAY
ฉบับล่าสุด
IDESIGN เล่ม 131
Preview
2 KEEP
bank
idesign
0 LOVES
COMMENT
iDesign
S
2840
1761
411
Tags

GIVENCHY PLAY ในโลกแห่งสุนทรีย์ทางภาพและเสียง สัญลักษณ์ 'PLAY' กลายเป็นสัญลักษณ์สากลที่ทุกคนรู้จัก ไม่ใช่แค่เพียงการก่อกำเนิดความหมายของคำ แต่ยังปลุกการเรียนรู้ อารมณ์ และปนะสบการณ์ของคนทั่วโลกในอีกนัยหนึ่ง น้ำหอม 'PLAY' สำหรับผู้ชายจึงเป็นการรวมทั้งความรู้น่าค้นหา เนื้อหาจาก นิตยสาร IDESIGN เล่ม 86 หน้า 84 เมกาซีสแควร์คัดสรรเนื้อหาบทความที่น่าสนใจ จากนิตยสารและแหล่งข่าวชั้นนำ