iDesign Perspective

(1)
Share
เนื้อหานำมาจาก
iDesign เล่ม 97
ครูเล็ก-ภัทราวดี วิกหัวหินและโรงเรียนภัทราวดี มัธยมศึกษา Hub of Education
ฉบับล่าสุด
IDESIGN เล่ม 131
Preview
1 KEEP
idesign
1 LOVES
krusunee.tianpungwian
COMMENT
iDesign
S
2840
1761
411
Tags

ครูเล็ก ภัทราวดี วิกหัวหินและโรงเรียนภัทราวดี มัธยมศึกษา ศิลปะการละครไม่ได้สอนเรื่องเต้นกินรำกิน แต่เป็นการสอนให้เป็นคนสมองซีกซ้ายซีกขวาให้พัฒนาไปพร้อมๆกัน มันไม่น่าจะแยกว่า วันนี้เป็นศิลปะ เป็นวิชาการแต่มันควรจะเดินไปพร้อมกัน เนื้อหาจาก นิตยสาร IDESIGN เล่ม 97 หน้า 74 เมกาซีสแควร์คัดสรรเนื้อหาบทความที่น่าสนใจ จากนิตยสารและแหล่งข่าวชั้นนำ