กินรี Living & Well Being

(1)
Share
เนื้อหานำมาจาก
กินรี เล่ม 200602
ผ่อนคลายสบายผิวด้วยกลิ่นหอมบำบัด Pampering Your Skin with Aromatherapy
ฉบับล่าสุด
Kinnaree เล่ม 200802
0 KEEP
1 LOVES
krusunee.tianpungwian
COMMENT
กินรี
M
31
0
0
Tags

ผ่อนคลายสบายผิวด้วยกลิ่นหอมบำบัด Pampering Your Skin with Aromatherapy อโรมาเธอราพี คือการบำบัดความเคร่งเครียด ความเหนื่อยล้าทั้งร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ ด้วยกลิ่นของน้ำมันหอมระเหยจากพืชธรรมชาติ ในการสลาย ความอ่อนล้า ปรับสมดุลแก่ร่างกายและจิตใจให้ดี อโรมาเธอราพี มาจากรากศัพท์ ๒ คำคือ aroma หมายถึง กลิ่นหอม และ therapy หมายถึง การบำบัด ดังนั้น อโรมาเธอ-ราพี จึงหมายถึง การบำบัดความเคร่งเครียด ความเหนื่อยล้า ทั้งร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ ด้วยกลิ่นของนํ้ามันหอมระเหยจากพืช ธรรมชาติ เนื้อหาจาก นิตยสาร Kinnaree เล่ม 200602 หน้า 20 เมกาซีสแควร์คัดสรรเนื้อหาบทความที่น่าสนใจ จากนิตยสารและแหล่งข่าวชั้นนำ