กุลสตรี What to Know

(1)
Share
เนื้อหานำมาจาก
กุลสตรี เล่ม 973
Vitamins for Women’s Lifetime
ฉบับล่าสุด
KULLASTREE เล่ม 1032
Preview
1 KEEP
Kullastree
1 LOVES
krusunee.tianpungwian
COMMENT
กุลสตรี
S
2585
2849
2559
Tags

การเลือกรับประทานในปริมาณที่เหมาะกับช่วงวัยจะทำให้วิตามินให้ผลดีต่อร่างกายมากที่สุด จริงอยู่ที่ร่างกายของคนเราต้องการวิตามิน แต่จริงยิ่งกว่าว่าการเลือกรับประทานในปริมาณที่เหมาะกับช่วงวัยจะทำให้วิตามินให้ผลดีต่อร่างกายมากที่สุด โดยกิจกรรม ไลฟ์สไตล์ที่แตกต่าง ช่วงวัยที่แตกต่างของผู้หญิงก็ทำให้ความต้องการสารอาหารแตกต่างกันด้วย อีกทั้งการรับประทานแบบพอเหมาะพอเพียงและให้สอดคล้องกับความต้องการของร่างกาย น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด เนื้อหาจาก นิตยสาร กุลสตรี เล่ม 973 หน้า 36 เมกาซีสแควร์คัดสรรเนื้อหาบทความที่น่าสนใจ จากนิตยสารและแหล่งข่าวชั้นนำ