กุลสตรี Get fit

(0)
Share
เนื้อหานำมาจาก
กุลสตรี เล่ม 986
ฉบับล่าสุด
KULLASTREE เล่ม 1032
Preview
0 KEEP
0 LOVES
COMMENT
กุลสตรี
S
2585
2849
2559
Tags

ฟิตให้เหมาะกับวัย อายุมิได้เป็นเพียงตัวเลขเท่านั้นแต่ยังเป็นตัวชี้วัดถึงข้อควรระวังในการออกกำลังกาย 20-29 ใช้อุปกรณ์ป้องกันเข่าและไหล่ เมื่อเล่นกีฬาที่มีการแข่งขัน เช่น เทนนิส บาสเกตบอล วอลเลย์บอล เป็นต้น 30-39 ไม่ออกกำลังกายมากจนถึง จุดที่เกิดอาการเจ็บปวด ถ้าเริ่มมีอาการให้ลดการออกกำลังลงอย่าฝืนขีดความ สามารถของร่างกายเด็ดขาด 40-49 เน้นบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้อง เพื่อเพิ่มความแข็งแรงช่วงลำตัว 50 ขึ้นไป อาจเกิดการบาดเจ็บที่ข้อและหลังได้ง่าย จึงต้องระวังการออกกำลังกาย ที่ใช้กล้ามเนื้อส่วนดังกล่าว เสียดายที่ใส่เสื้อแขนกุดไม่ได้อยู่ตั้งนาน เนื้อหาจาก นิตยสาร กุลสตรี เล่ม 986 หน้า 182 เมกาซีสแควร์คัดสรรเนื้อหาบทความที่น่าสนใจ จากนิตยสารและแหล่งข่าวชั้นนำ