กุลสตรี HEALTH

(1)
Share
เนื้อหานำมาจาก
กุลสตรี เล่ม 1002
ทำอย่างไรดี เมื่อผักไว้ใจไม่ได้
ฉบับล่าสุด
KULLASTREE เล่ม 1032
Preview
1 KEEP
Kullastree
1 LOVES
krusunee.tianpungwian
COMMENT
กุลสตรี
S
2582
2849
2558
Tags

เมื่อไม่อาจวางใจผักที่วางขายได้เต็มร้อย เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (Thai-PAN : Thailand Pesticide Alert Network) ร่วมกับนิตยสารฉลาดซื้อ แถลงข่าวเตือนประชาชนว่า อย่าไว้ใจผักที่ได้รับตรามาตรฐาน หรือผักขึ้นห้างมากจนเกินไป เนื้อหาจาก นิตยสาร กุลสตรี เล่ม 1002 หน้า 20 เมกาซีสแควร์คัดสรรเนื้อหาบทความที่น่าสนใจ จากนิตยสารและแหล่งข่าวชั้นนำ