กุลสตรี Special Scoop

(0)
Share
เนื้อหานำมาจาก
กุลสตรี เล่ม 1002
TALENT THAI 2012 สร้างนักออกแบบสินค้าไลฟ์สไตล์สู่ตลาดโลก
ฉบับล่าสุด
KULLASTREE เล่ม 1032
Preview
1 KEEP
Kullastree
0 LOVES
COMMENT
กุลสตรี
S
2584
2849
2558
Tags

กรมส่งเสริมการส่งออกได้เดินหน้าผลักดัน และพัฒนาอุตสาหกรรมสินค้าไลฟ์สไตล์ไทย หากกล่าวถึงการก้าวเข้าสู่ระดับโลกนั้น ไทยเราได้พิสูจน์ให้เห็นออกมาในหลากหลายรูปแบบ อาทิ สินค้า ผลิตภัณฑ์ บริการ ฯลฯ อีกทั้งเป็นที่ยอมรับของต่างประเทศมาเป็นเวลานาน และที่เห็นได้เด่นชัดที่สุด คงหนีไม่พ้นผลิตภัณฑ์สินค้าของคนไทยที่สามารถส่งออกสู่ต่างประเทศและสร้างรายได้เข้าประเทศในปีหนึ่งๆ เป็นจำนวนเงินที่มหาศาล เนื้อหาจาก นิตยสาร กุลสตรี เล่ม 1002 หน้า 64 เมกาซีสแควร์คัดสรรเนื้อหาบทความที่น่าสนใจ จากนิตยสารและแหล่งข่าวชั้นนำ