กุลสตรี Travel

(0)
Share
เนื้อหานำมาจาก
กุลสตรี เล่ม 1002
เที่ยวอุบลฯ-ปากเซ ฮาเฮวันเข้าพรรษา
ฉบับล่าสุด
KULLASTREE เล่ม 1032
Preview
1 KEEP
Kullastree
0 LOVES
COMMENT
กุลสตรี
S
2584
2849
2558
Tags

เที่ยวอุบล-ปากเซ เมืองไทยเราเป็นแดนทองแดนธรรม ซึ่งมีศิลปวัฒนธรรมงดงามมาแต่โบราณ ยิ่งในแง่ศาสนาด้วยแล้ว คนไทยเรา ผูกพันอยู่กับพระและวัดวาอารามต้ังแต่เกิดจนตาย หนึ่งในงานประเพณีสำคัญทางศาสนา ที่จัดขึ้นทุกปีในช่วง เข้าพรรษา ณ แดนอีสานก็คือ งานแห่เทียนพรรษา ที่จังหวัดอุบลราชธานี เนื้อหาจาก นิตยสาร กุลสตรี เล่ม 1002 หน้า 96 เมกาซีสแควร์คัดสรรเนื้อหาบทความที่น่าสนใจ จากนิตยสารและแหล่งข่าวชั้นนำ