กุลสตรี Beauty Tips

(1)
Share
เนื้อหานำมาจาก
กุลสตรี เล่ม 982
เรื่องน่ารู้ก่อนเปลี่ยนสีผม
ฉบับล่าสุด
KULLASTREE เล่ม 1032
Preview
1 KEEP
Kullastree
1 LOVES
krusunee.tianpungwian
COMMENT
กุลสตรี
S
2584
2849
2558
Tags

เรื่องน่ารู้ก่อนเปลี่ยนสีผม ปัจจุบันน้ำยาย้อมผมแบ่งเป็น 2 ชนิด คือ ชนิดถาวร(สามารถปกปิดผมขาวได้ ถ้าสีผมเริ่มเปลี่ยนสีจางลงเป็นสีเทาๆ หรือสีดอกเลามากกว่า 30% และติดอยู่ได้ นานประมาณ 5-7 สัปดาห์)และกึ่งถาวร(อยู่ได้นานประมาณ 5 สัปดาห์เช่นกัน เพราะเพียงเคลือบเส้นผมให้เงางามหรือเพิ่มแสงเงาให้แก่สีผมธรรมชาติมากกว่า)การเลือกชนิดและเฉดสีผมให้เหมาะนั้นขึ้นอยู่กับสภาพผมของแต่ละคนด้วย เนื้อหาจาก นิตยสาร กุลสตรี เล่ม 982 หน้า 58 เมกาซีสแควร์คัดสรรเนื้อหาบทความที่น่าสนใจ จากนิตยสารและแหล่งข่าวชั้นนำ