กุลสตรี Go Healthy

(2)
Share
เนื้อหานำมาจาก
กุลสตรี เล่ม 980
3อ. เพื่อความ"อ่อนวัย"
ฉบับล่าสุด
KULLASTREE เล่ม 1032
Preview
1 KEEP
Kullastree
2 LOVES
krusunee.tianpungwian
chiro.kung.1
COMMENT
กุลสตรี
S
2584
2849
2558
Tags

หวานแทนน้ำตาล ไม่อ้วนจริงเหรอ นักวิจัยจากศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเทกซัส พบว่าคนที่ดื่มน้ำอัดลมไดเอตมีขนาดรอบเอวกว้างกว่าคนที่ไม่ได้ดื่มถึง 6 เท่า ส่วนงานศึกษาชิ้นที่ 2 พบว่า น้ำตาลเทียมทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดของหนูทดลองที่มีแนวโน้มเป็นโรคเบาหวานเพิ่มสูงขึ้น ผลลัพธ์นี้บ่งชี้ว่า เนื้อหาจาก นิตยสาร กุลสตรี เล่ม 980 หน้า 28 เมกาซีสแควร์คัดสรรเนื้อหาบทความที่น่าสนใจ จากนิตยสารและแหล่งข่าวชั้นนำ