กุลสตรี What to Know

(1)
Share
เนื้อหานำมาจาก
กุลสตรี เล่ม 1004
ผลดีของ การตรวจสุขภาพเป็นประจำ
ฉบับล่าสุด
KULLASTREE เล่ม 1032
Preview
1 KEEP
Kullastree
1 LOVES
krusunee.tianpungwian
COMMENT
กุลสตรี
S
2584
2849
2558
Tags

ผลดีของ การตรวจสุขภาพเป็นประจำ เป็นข้ันตอน การตรวจสอบว่า ร่างกายเรายังแข็งแรงดี หรือ มีโรคแอบแฝงที่ต้องรีบรักษาหรือไม่ ที่ถูกต้อง คือ ควรจะเปลี่ยนจากคำถามที่ว่า จำเป็น หรือไม่?ถ้าเป็นตรวจอย่างไร? จึงจะดีกับ สุขภาพของเราดีกว่า ตามไปดู 4 หลัก ตรวจ สุขภาพสากลกัน คัดกรอง แต่เดิมนั้นเชื่อว่าทำเพื่อค้นหาโรค แต่ ความจริงแล้วการคัดกรองที่ดี คือ การค้นหา ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค เพื่อจะได้ป้องกัน หรือกำจัดปัจจัยเสี่ยงน้ันก่อนที่จะทำให้เกิดโรค โดยปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค มีหลายอย่าง เช่น การทานอาหารที่ไม่ถูกต้อง อาหารที่มี ไขมันสูง ก็ทำให้เกิดไขมันในเลือดสูง เกิด ปัญหาโรคหัวใจ, การดื่มเหล้า เป็นต้นเหตุ ให้เกิดโรคตับ ตับอ่อนอักเสบ โรคพิษสุรา เรื้อรัง รวมถึงเป็นต้นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุ การไม่ออกกำลังกาย ทำให้อ้วนเกิดปัญหา โรคเบาหวาน ไขมันสูง ปวดข้อ เป็นต้น จะว่าไปแล้ว ปัจจัยเสี่ยงของการเกิด โรค ไม่สามารถค้นหาได้โดยการตรวจทาง ห้องปฏิบัติการ เพียงอย่างเดียว แต่ต้องพึ่ง การซักประวัติมากถึง 80% ส่วนที่เหลือคือ การตรวจร่างกาย และการตรวจทางห้องปฏิบัติ เฉพาะที่จำเป็นตามปัจจัยเสี่ยงที่ได้จากประวัติ ซึ่งในบางครั้งการตรวจทางห้องปฏิบัติการ อาจไม่มีความจำเป็นเลยก็ได้ เนื้อหาจาก นิตยสาร กุลสตรี เล่ม 1004 หน้า 14 เมกาซีสแควร์คัดสรรเนื้อหาบทความที่น่าสนใจ จากนิตยสารและแหล่งข่าวชั้นนำ