กุลสตรี Travel

(0)
Share
เนื้อหานำมาจาก
กุลสตรี เล่ม 1005
พฤศจิกายน 2555
ฉบับล่าสุด
KULLASTREE เล่ม 1032
Preview
1 KEEP
Kullastree
0 LOVES
COMMENT
กุลสตรี
S
2584
2849
2558
Tags

Where Heaven Kiss the Sea กระบี่ สรวงสวรรค์ที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของทะเลอันดามัน ชายฝั่งทะเลทอดยาวถึง 160 กิโลเมตร และหมู่เกาะกว่า 154 เกาะ กระจายอยู่ในท้องทะเลสีครามงามตา ทั้งเกาะพีพีเล เกาะพีพีดอน เกาะปอดะ เกาะลันตาใหญ่ เกาะไม้ไผ่ เกาะยูง เกาะห้อง ฯลฯ วันนี้ทะเลกระบี่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ มีปะการังหลากสีและหมู่ปลาเวียนว่ายสานต่อวงจรชีวิต กระบี่ท่องเที่ยวง่าย เพราะสะดวกทั้งการเดินทางและที่พัก นอกจากนั้นยังมีภาพวิถิชีวีติผู้คนที่ผูกพันอยู่กับเกลียวคลื่นและธรรมชาติคอยเกื้อหนุน กระบี่จึงไม่ต่างจากสรวงสวรรค์ ที่รอให้คุณไปสัมผัสได้ทุกเมื่อเชื่อวัน เนื้อหาจาก นิตยสาร กุลสตรี เล่ม 1005 หน้า 110 เมกาซีสแควร์คัดสรรเนื้อหาบทความที่น่าสนใจ จากนิตยสารและแหล่งข่าวชั้นนำ