กุลสตรี Travel

(0)
Share
เนื้อหานำมาจาก
กุลสตรี เล่ม 971
หลงเสน่ห์เมืองใหม่แอตแลนตา
ฉบับล่าสุด
KULLASTREE เล่ม 1032
Preview
1 KEEP
Kullastree
0 LOVES
COMMENT
กุลสตรี
S
2584
2849
2558
Tags

หลงเสน่ห์เมืองใหม่แอตแลนตา แอตแลนตา … ชื่อที่คนไทย ส่วนใหญ่ไม่รู้จัก ว่าอยู่ตรงส่วนไหนบนแผนที่โลก หากแต่เมืองๆนี้ กลับมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เกี่ยวพันกับวิถีการใช้ ชีวิตของคนไทยมาเป็นเวลาช้านาน เชื่อว่าเมื่อเอ่ย ถึงเรื่องราวของ สิ่งสำคัญ 2 อย่างนี้ขึ้นมาเมื่อไหร่ คนไทยเกือบทุกคนคงต้องร้องอ้อ อย่างแรกคือ เมืองอันเป็นสถานที่ตั้งใหญ่ และยังเป็นต้นกำเนิด ของนํ้าอัดลมยี่ห้อดังที่สุดในโลก นั่นก็คือ “โค๊ก” และอย่างหลัง คือเมืองอันเป็นที่ตั้งของสำนักข่าวที่ ใหญ่ที่สุด และมีชื่อ เสียงที่สุดในโลก นั่นก็คือ “สำนักข่าว CNN” … เพียงเท่านี้ก็คงพอแล้ว สำหรับบทเ ริ่มต้นบันทึกการเดินทาง สู่ เมือง แห่งความศิวิไลซ์ที่มีชื่อว่า “แอตแลนตา” ช่วงกลางฤดูใบไม้ร่วงในสหรัฐอเมริกา เนื้อหาจาก นิตยสาร กุลสตรี เล่ม 971 หน้า 144 เมกาซีสแควร์คัดสรรเนื้อหาบทความที่น่าสนใจ จากนิตยสารและแหล่งข่าวชั้นนำ