lonely planet traveller THAILAND IS BEST IN THE RAIN

(0)
Share
เนื้อหานำมาจาก
lonely planet traveller เล่ม 201110
คิดว่าเมืองไทยเที่ยวสนุกหรือเปล่า ลองมาฟังคำตอบจากคนดังที่มาร่วมแบ่งปันความรื่น
1 KEEP
LonelyPlanet
0 LOVES
COMMENT
lonely planet traveller
S
1859
448
332
Tags

คิดว่าเมืองไทยเที่ยวสนุกหรือเปล่า ลองมาฟังคำตอบจากคนดังที่มาร่วมแบ่งปันความรื่น ปลายฝนต้นหนาวอย่างนี้ต้องไปล่องแพที่เขื่อนศรีนครินทร์ จ. กาญจนบุรี ชวนเพื่อนไปสัก 4-5 คน ก่อนเดินทางก้ซื้อขนม อาหารใส่ไปให้เต็มท้ายรถ อย่างปกติเวลาผมเล่นดนตรีเสร็จประมาณตีหนึ่ง ผมมักชวนเพื่อนในวงขับรถตรงดิ่งไปกาญจนบุรีแล้วขับต่อไปให้ถึงเขื่อนเลย เนื้อหาจาก นิตยสาร LONELY PLANET เล่ม 201110 หน้า 17 เมกาซีสแควร์คัดสรรเนื้อหาบทความที่น่าสนใจ จากนิตยสารและแหล่งข่าวชั้นนำ