Mother & Care Tour to learn

(0)
Share
เนื้อหานำมาจาก
Mother & Care เล่ม 79
เตร่ตรอกลัดรั้วบ้าน ฟื้นตำนานการทำบาตร
ฉบับล่าสุด
MotherAndCare เล่ม 101
Preview
1 KEEP
MotherAndCare
0 LOVES
COMMENT
Mother & Care
M
1254
977
331
Tags

เตร่ตรอกลัดรั้วบ้าน ฟื้นตำนานการทำบาตร ไปดูภูมิปัญญาการทำบาตรด้วยมือของชุมชนบ้านบาตร ที่สืบทอดกันมากว่าร้อยปี ทั้งวิธีการทำและการถ่ายทอดความรู้จากช่างฝีมือรุ่นเก่ามาสู่เด็กรุ่นใหม่พร้อมทั้งซึมซับบรรยากาศ ของตรอกซอกซอยที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาของชาวบ้านบาตร ที่ร่วมใจกันฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมด้วยความกลมเกลียวกันตั้งแต่ เนื้อหาจาก นิตยสาร MotherAndCare เล่ม 79 หน้า 100 เมกาซีสแควร์คัดสรรเนื้อหาบทความที่น่าสนใจ จากนิตยสารและแหล่งข่าวชั้นนำ