Mother & Care ACTIVITY FOR FUN

(1)
Share
เนื้อหานำมาจาก
Mother & Care เล่ม 85
ปีที่ 8 เล่มที่ 85 | มกราคม 2555
ฉบับล่าสุด
MotherAndCare เล่ม 101
Preview
1 KEEP
MotherAndCare
1 LOVES
krusunee.tianpungwian
COMMENT
Mother & Care
M
1254
977
331
Tags

ของเล่นเป็นชีวิต เมื่อครั้งยังเด็กผมจำได้ว่าในวัยเยาว์ของเล่นที่ผู้ใหญ่ทำให้จะเป็นของเล่นที่ทำมาจากวัสดุหาได้ใกล้ๆในบริเวณบ้าน (ในสมัยก่อนไม่ได้หาซื้อให้เด็กเล่นเหมือน ปัจจุบัน) ของเล่นที่ผู้ใหญ่ทำให้เด็กเล่น วัสดุจะทำจากดิน หิน ไม้ เชือก หรือบางครั้งมีการใช้ยางหนังสติ๊กด้วย ของเล่นประเภทที่ทำจำกไม้ เนื้อหาจาก นิตยสาร MotherAndCare เล่ม 85 หน้า 101 เมกาซีสแควร์คัดสรรเนื้อหาบทความที่น่าสนใจ จากนิตยสารและแหล่งข่าวชั้นนำ