คิด Creative Thailand CREATIVE WILL คิด ทำ ดี

(0)
Share
เนื้อหานำมาจาก
คิด Creative Thailand เล่ม 36
"Moving Walls" ภาพสารคดีที่สะท้อนการเปลี่ยนผ่านของสถานภาพทางสังคม
1 KEEP
TCDC
0 LOVES
COMMENT
คิด Creative Thailand
M
2148
1074
356
Tags

Moving Walls นำเสนอความสวยงามจากการบันทึกสุนทรียะ ณ ช่ัวขณะให้เป็นรูปธรรมเพื่อที่ผู้ชมจะสามารถร่วมสัมผัสได้แล้ว ภาพถ่าย ยังคงทำหน้าที่เป็นงานศิลปะที่สะท้อนความเป็นจริงของสังคมได้อย่างเปิดเผยและชัดเจน เปรียบเหมือนกระบอกเสียงที่ประกาศ ผ่านสัมผัสการมองด้วยตา จนเกิดเป็นความรู้สึกที่สามารถรับรู้ได้อย่างเข้าใจ เนื้อหาจาก นิตยสาร TCDC เล่ม 36 หน้า 34 เมกาซีสแควร์คัดสรรเนื้อหาบทความที่น่าสนใจ จากนิตยสารและแหล่งข่าวชั้นนำ