คิด Creative Thailand CREATIVE RESOURCE วัตถุดิบทางความคิด

(0)
Share
เนื้อหานำมาจาก
คิด Creative Thailand เล่ม 36
Fur: An Imaginary Portrait of Diane Arbus
1 KEEP
TCDC
0 LOVES
COMMENT
คิด Creative Thailand
M
2148
1074
356
Tags

Fur: An Imaginary Portrait of Diane Arbus “I really believe there are things which nobody would see unless I photographed them” แม้มิใช่ วลีเด็ดจากนักประพันธ์ท่ีตรึงความรู้สึก แต่นี่เป็นคำพูด ที่สะท้อนความเป็น ดิแอน อาร์บัส และผลงานใน แบบฉบับของเธอ Fur: An Imaginary Portrait of Diane Arbus แรงบันดาลใจจากปลายน้ำหมึกของแพทริเซีย บอสเวิร์ธ จากหนังสือ Diane Arbus: A Biography เร่ืองน้ีแม้ไม่ใช่ภาพยนตร์อัตชีวประวัติท่ีอัดแน่น ด้วยเนื้อหาต้ังแต่ต้นจนจบ แต่ภาพยนตร์ก็สามารถ สะท้อนให้เห็น เนื้อหาจาก นิตยสาร TCDC เล่ม 36 หน้า 8 เมกาซีสแควร์คัดสรรเนื้อหาบทความที่น่าสนใจ จากนิตยสารและแหล่งข่าวชั้นนำ