คิด Creative Thailand ตุลาคม 2553

(0)
Share
เนื้อหานำมาจาก
คิด Creative Thailand เล่ม 13
ตุลาคม 2553
0 KEEP
0 LOVES
COMMENT
คิด Creative Thailand
M
2148
1074
356
Tags

สังคมเปิด การเปลี่ยนแปลง และพลังสร้างสรรค์ น่ายินดีไหม หากมีใครบอกข่าวดีกับคุณว่า เรากำลัง รวยขึ้น เมื่อรายได้ต่อหัวที่เพิ่มขึ้นกําลังดึงให้ประชากร จำนวนมากหลุดพ้นจากภาวะยากจน และจากข้อมูล ของธนาคารโลก ภายในปี 2080 เราจะมีชนชั้นกลาง ถึงร้อยละ 80 แต่เมื่อระดับรายได้เพิ่มสูงขึ้น ความต้องการในการบริโภคจึง มีมากข้ึนตามกัน สถาบันเฝ้าระวังอย่าง World Watch Institute ได้ประมาณการว่า เราอาจต้องการโลกอีกหน่ึงใบเพ่ือตอบสนอง ความต้องการในการบริโภคของประชากร 2.5 พันล้านคน ในจีนและอินเดีย ถ้าพวกเขาบริโภคทรัพยากรในระดับเดียว กับคนญี่ปุ่น ในขณะที่ WWF บอกว่าเราอาจต้องการโลกถึง สามใบ หากทุกคนมีระดับการบริโภคและวิถีชีวิตเหมือนชาวอังกฤษ โดยเฉลี่ย และห้าใบหากเทียบกับประชากรในอเมริกาเหนือ กลับมาที่โลกใบเดิม เนื้อหาจาก นิตยสาร TCDC เล่ม 13 หน้า 12 เมกาซีสแควร์คัดสรรเนื้อหาบทความที่น่าสนใจ จากนิตยสารและแหล่งข่าวชั้นนำ