คิด Creative Thailand THE OBJECT คิดแล้วทำ

(1)
Share
เนื้อหานำมาจาก
คิด Creative Thailand เล่ม 15
ENDLESS RAIN RECORD
1 KEEP
TCDC
1 LOVES
krusunee.tianpungwian
COMMENT
คิด Creative Thailand
M
2148
1074
356
Tags

Endless Rain Record การได้สัมผัสเพียง "เสียง" ของธรรมชาติ ก็ช่วยทําให้สดชื่นและผ่อนคลายได้ อาทิ เสียงคล่ืนกระทบ เสียงนกร้อง หรือ เสียงฝนโปรยปราย และสร้างจินตนาการตาม ก็ช่วยทําให้สดชื่นและผ่อนคลายได้ นั้นจึง เป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจให้โคอิจ โอคาโมโตะ (Kouichi Okamoto) นักออกแบบชาว ญี่ปุ่นผู้ก่อตั้งบริษัท Kyouei Design ลงมือผลิตแผ่นเสียงเลียนธรรมชาติอย่าง Endless Rain Record ขั้น โอคาโมโตะออกแบบแผ่นเสียงน้ีข้ึนสําหรับ นิทรรศการ Rain ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน Taiwan Designers" Week ปี 2009 โดย ดีไซเนอร์จากหลากหลายประเทศท่ีเข้ารวม งานดังกล่าวจะได้รับโจทย์ให้ออกแบบ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเน่ืองกับฝน "ผมเคยทํางาน ด้านซาวด์เอ็นจิเนียร์มาก่อน แต่ช่วงหลัง ผมหันมาทํางานออกแบบแทน นี่จึงเป็น โอกาสดีที่ผมสามารถสร้างผลงานที่เชื่อม โยงงานทั้งสองประเภทของผมเข้าด้วยกัน" ใครที่สนใจอยากได้เสียงฝนกลับไปเปิดใน บ้าน สนนราคาของ Endless Rain Record อยู่ที่ 3,800 เยน หรือประมาณ 1,400 บาท เนื้อหาจาก นิตยสาร TCDC เล่ม 15 หน้า 7 เมกาซีสแควร์คัดสรรเนื้อหาบทความที่น่าสนใจ จากนิตยสารและแหล่งข่าวชั้นนำ