คิด Creative Thailand ธันวาคม 2554

(0)
Share
เนื้อหานำมาจาก
คิด Creative Thailand เล่ม 27
ธันวาคม 2554
0 KEEP
0 LOVES
COMMENT
คิด Creative Thailand
M
2148
1074
356
Tags

“ไม่เป็นไร ไม่ต้องห่วง ต่อจากนี้ไปเมื่อเป็นผู้ใหญ่พวกผมจะทําให้มันกลับมาเหมือนเดิมแน่นอน” วันที่ 13 เมษายน 2011 สนามบินเซนไดกลับมาเปิดให้เคร่ืองบินลงจอดอีกคร้ัง พร้อมกับที่ถนนหนทาง ตลอดจนเส้นทางรถไฟทางฝ่ังตะวันออกของญี่ปุ่นสามารถเปิดให้บริการแก่ประชาชนได้บางส่วน หลังจากหนึ่งเดือนก่อนหน้าที่สถานที่แห่งนี้เต็มไปด้วยซากปรักหักพังจากเหตุการณ์สึนามิและแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งในประเทศเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 201 การฟื้นฟูสาธารณูปโภคให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติภายในระยะเวลาอันสั้นนั้นเป็นผลจากการสั่งสมความรู้ในการจัดการกับภัยพิบัติมาอย่างยาวนาน เนื้อหาจาก นิตยสาร TCDC เล่ม 27 หน้า 12 เมกาซีสแควร์คัดสรรเนื้อหาบทความที่น่าสนใจ จากนิตยสารและแหล่งข่าวชั้นนำ