คิด Creative Thailand COVER STORY เรื่องจากปก

(1)
Share
เนื้อหานำมาจาก
คิด Creative Thailand เล่ม 32
JUST IN TIME เศรษฐกิจบนพื้นฐานความไว
1 KEEP
TCDC
1 LOVES
krusunee.tianpungwian
COMMENT
คิด Creative Thailand
M
2148
1074
356
Tags

แฟชั่นจานด่วน (Fast fashion) เริ่มจับต้องได้มากขึ้นด้วยธุรกิจฟาสต์แฟชั่น (Fast fashion) ที่สร้างอธิปไตยในวงการแฟชั่นด้วยกลยุทธ์การค้าปลีก และการบริหารจัดการห่วงโซ่การผลิตจนสามารถส่งต่อเสื้อผ้า สไตล์ชั้นสูงมาถึงมือลูกค้าในราคาที่เอื้อมถึงและทันกับความ ต้องการของตลาด สุดท้าย เพื่อให้สามารถปรับสีเสื้อผ้าได้ตามความนิยมและฤดูกาล ในส่วน ของซาร่านั้นได้สร้างห่วงโซ่การผลิตที่ไม่แตกต่างจากเบเนตอง แต่ยังคง กุมข้ันตอนการผลิตส่วนสำคัญไว้ภายในบริษัท เช่นการควบคุมซอฟต์แวร์ ในการตัดผ้า ในขณะที่ขั้นตอนการตัดเย็บนั้นก็ใช้ผู้ผลิตจากภายนอกซึ่งยังคงอยู่ในบริเวณเดียวกับที่ตั้งโรงงานในเมืองอาโกรุญ่านั่นเอง เนื้อหาจาก นิตยสาร TCDC เล่ม 32 หน้า 13 เมกาซีสแควร์คัดสรรเนื้อหาบทความที่น่าสนใจ จากนิตยสารและแหล่งข่าวชั้นนำ