คิด Creative Thailand THE OBJECT

(0)
Share
เนื้อหานำมาจาก
คิด Creative Thailand เล่ม 21
READING SEATTLE
1 KEEP
TCDC
0 LOVES
COMMENT
คิด Creative Thailand
M
2148
1074
356
Tags

ห้องสมุด จะกลายมามีสถานภาพคล้ายแหล่งท่อง เที่ยวที่ดึงดูดให้ผู้คนมากมายหลั่งไหล เข้าไป “อ่าน” กันได้อย่างไร แต่ Seattle Central Library ที่ได้รับการออกแบบ ใหม่โดย เร็ม คูลฮาส สถาปนิกชื่อดังแห่ง สำานักงานออกแบบ OMA และเปิดตัวสู่ สาธารณชนในปี 2004 กลับทำาให้ปรากฏการณ์ที่ว่าเป็นไปได้ และกลายเป็นกรณี ศึกษาแห่งวงการสถาปนิกมาถึงทุกวันน้ี อาคารสูง 11 ช้ัน ขนาดใหญ่กว่า 33,000 ตาราง เมตร ซึ่งดูภายนอกคล้ายลูกบาศก์กระจกแก้ว เนื้อหาจาก นิตยสาร TCDC เล่ม 21 หน้า 7 เมกาซีสแควร์คัดสรรเนื้อหาบทความที่น่าสนใจ จากนิตยสารและแหล่งข่าวชั้นนำ