คิด Creative Thailand CLASSIC ITEM คลาสสิก

(0)
Share
เนื้อหานำมาจาก
คิด Creative Thailand เล่ม 33
FOOTBALL
1 KEEP
TCDC
0 LOVES
COMMENT
คิด Creative Thailand
M
2148
1074
356
Tags

จาก “ลูกฟุตบอล” ที่เคยเป็นเพียงส่วนประกอบในการแข่งขัน ลูกฟุตบอลที่ใช้ในสนามแข่งได้ถูกกำหนดให้มีขนาด เส้นรอบวงระหว่าง 27-28 นิ้ว และมีน้ำหนักไม่เกิน 16 ออนซ์ มาตั้งแต่ปี 1872 ซึ่งมาตรฐานนี้ยังคงใช้มาจน ถึงปัจจุบัน การแข่งขันฟุตบอลลีกอังกฤษที่เริ่มต้นเมื่อปี 1888 แม้จะทำาให้เกิดการผลิตลูกฟุตบอลในเชิงอุตสาหกรรม แต่ฟุตบอลแต่ละลูกน้ันยังต้องอาศัยทักษะเฉพาะทาง ในการตัดและเย็บหนังแท้ให้ห่อหุ้มไปตามรูปทรงกลม ของยางวัลคาไนซ์ซึ่งอยู่ภายใน เนื้อหาจาก นิตยสาร TCDC เล่ม 33 หน้า 11 เมกาซีสแควร์คัดสรรเนื้อหาบทความที่น่าสนใจ จากนิตยสารและแหล่งข่าวชั้นนำ