คิด Creative Thailand Cover Story เรื่องจากปก

(1)
Share
เนื้อหานำมาจาก
คิด Creative Thailand เล่ม 18
DIGITALITY ANYTIME ANYWHERE EVERYONE
1 KEEP
TCDC
1 LOVES
krusunee.tianpungwian
COMMENT
คิด Creative Thailand
M
2148
1074
356
Tags

“พื้นที่ขายอันไม่จำกัด” สำหรับสินค้าที่ผลิตโดย “ใครก็ได้” เพราะ่การเปลี่ยนแปลงสำคัญในสามส่วนคือ ต้นทุนการผลิตที่ต่ำลง พื้นที่วางขายสินค้าทีไม่จำกัด และพลังของเครื่องมือค้นหาและคัดกรองข้อมูล การเกิดข้ึนอย่างมากมายของเพลงที่ทำจากห้องนอนด้วยซอฟท์แวร์ง่ายๆ ในแบบ Bedroom Studio คือตัวอย่างของต้นทุนการผลิตที่ต่ำลงจนทำให้ใครๆ ก็เป็นผู้ผลิตผลงานได้ หรืออย่างในอดีตที่ร้านขายซีดีไม่มีที่วางมากพอให้กับเพลงที่ทำจากห้องนอนนี้ แต่ปัจจุบันกลับมีเพลงรูปแบบดังกล่าววางอยู่เป็นล้านเพลงบนอินเทอร์เน็ต ที่กลายเป็นชั้นวางสินค้าอันไม่จำกัด (Unlimited Shelf Space) เนื้อหาจาก นิตยสาร TCDC เล่ม 18 หน้า 12 เมกาซีสแควร์คัดสรรเนื้อหาบทความที่น่าสนใจ จากนิตยสารและแหล่งข่าวชั้นนำ