คิด Creative Thailand Creative City จับกระแสเมืองสร้างสรรค์

(1)
Share
เนื้อหานำมาจาก
คิด Creative Thailand เล่ม 18
SMART GRID SMART CITY สู่เมืองอัจฉริยะแห่งอนาคต
1 KEEP
TCDC
1 LOVES
krusunee.tianpungwian
COMMENT
คิด Creative Thailand
M
2148
1074
356
Tags

สู่เมืองอัจฉริยะแห่งอนาคต ทุกเมืองทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญ และนั่นคือจุดเริ่มต้นของการคิดค้นเทคโนโลยี “สมาร์ทกริด” (Smart Grid) หรือระบบโครงข่าย สำหรับการบริหารจัดการ การใช้กระแสไฟฟ้า ในแบบอัจฉริยะครบวงจร ด้วยการสื่อสารสอง ทางระหว่างผู้ให้และผู้ใช้บริการที่เอื้อให้ระบบ สามารถคำนวณปริมาณการใช้ไฟฟ้า และบริหาร เนื้อหาจาก นิตยสาร TCDC เล่ม 18 หน้า 24 เมกาซีสแควร์คัดสรรเนื้อหาบทความที่น่าสนใจ จากนิตยสารและแหล่งข่าวชั้นนำ