คิด Creative Thailand มีนาคม 2555

(3)
Share
เนื้อหานำมาจาก
คิด Creative Thailand เล่ม 30
มีนาคม 2555
1 KEEP
TCDC
3 LOVES
tohonishi
krusunee.tianpungwian
tunabb
COMMENT
คิด Creative Thailand
M
2148
1074
356
Tags

สำนักการ์ตูนไทยเปิดกรุความทรงจำบนหน้ากระดาษ "การ์ตูนไทยสมัยก่อนมีคุณค่าอยู่สองอย่าง หน่ึงคือรูปเล่มและลายเส้น ท่ีสวยงามเพ่ือดึงดูดคนอ่าน ใช้พู่กันวาดด้วยมือ สองคือเนื้อหาที่สอดแทรก เรื่องประเพณีไทย คติสอนใจ" สุชาติ เกียรติชัยพิพัฒน์ กล่าวถึงคุณค่า ของหนังสือการ์ตูนไทย ปัจจุบันชมรม "สุขสม" ของเขาได้ร่วมมือกับ "ห้องสมุด การ์ตูนไทย" เนื้อหาจาก นิตยสาร TCDC เล่ม 30 หน้า 34 เมกาซีสแควร์คัดสรรเนื้อหาบทความที่น่าสนใจ จากนิตยสารและแหล่งข่าวชั้นนำ