VOLUME SURROUND VIBE

(1)
Share
เนื้อหานำมาจาก
VOLUME เล่ม 173
โครงการ ‘นครศรฯ ดี๊ดี’
1 KEEP
Volume
1 LOVES
krusunee.tianpungwian
COMMENT
VOLUME
M
2878
1305
613
Tags

โครงการ ‘นครศรฯ ดี๊ดี’ โครงการ ‘นครศรีฯ ดี๊ดี’ นี้เป็นการนำเสนอจักยภาพด้านการท่องเที่ยว SURROUND NO. 8/6 OCTOBER 2012 ของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเน้นแนวคิด ‘ที่เดียวเที่ยวครบเครื่อง เมือง เดียวเที่ยวทั้งปี’ ถือได้ว่าเป็นการเปิดมุมมองใหม่ของเมืองนครฯ ด้วยการ นำเสนอการท่องเที่ยว ศิลป์วัฒนธรรม อาหารการกิน ในภาพลักษณ์ที่สดใส อบอุ่น และทันสมัย เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ทั้งซาวไทยและ ต่างประเทศ...ดี๊ดีจัง...ครงการ ‘นครศรฯ ดี๊ดี’ เป็นการปรับภาพลักษณ์ใหม่ด้านการท่องเที่ยว ของจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ ทั้งชาวไทย และต่างประเทศให้มากขึ้น ที่จะก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ โดย กำหนดแผนงานโฆษณาประซาสัมพันธ์จังหวัดในด้านการท่องเที่ยว เนื้อหาจาก นิตยสาร Volume เล่ม 173 หน้า 84 เมกาซีสแควร์คัดสรรเนื้อหาบทความที่น่าสนใจ จากนิตยสารและแหล่งข่าวชั้นนำ