VOLUME VOICE

(0)
Share
เนื้อหานำมาจาก
VOLUME เล่ม 172
วศินบุรี สุพานชิวรภาชน์ ช่างปั้น
1 KEEP
Volume
0 LOVES
COMMENT
VOLUME
M
2878
1305
613
Tags

‘หมายักษ์ลายจุด’ คือวลีที่ผุดขึ้นในหัวเมื่อฉันเงยหน้าขึ้น มองรูปปั้น สุนัขสีขาวขนาดใหญ่ที่ตัวเว้าแหว่งเป็นรูกลมๆตั้งตระหง่านอยู่บริเวณ หน้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ในปัจจุบันนี้ กระแสรักษ์โลกมาแรงเหลือเกิน อาจจะเป็นเพราะสภาพดินฟ้าอากาศที่เปลี่ยนแปลง ไปและภัยพิบัติที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ที่ยิ่งตอกยํ้าให้เราตระหนักได้ว่า โลกกำลังจะถึงหายนะด้วยนํ้ามือ ของมนุษย์เราเอง และถ้าเราไม่ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงอะไรซักอย่าง จุดจบที่ว่านั้นอาจจะมาถึงเร็วกว่าที่ เราจะคาดคิดก็เป็นได้ จากแนวความคิดนี้เองที่ส่งอิทธิพลต่อบรรดานักออกแบบทั้งหลายให้คิดออกแบบ ผลิตภัณฑ์หรือข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ภายใต้คอนเซ็ปต์ของ eco-design ซึ่งแน่นอนว่าพวกเราคงจะเห็น ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นจนชินตาไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของการนำวัสดุเหลือใช้มาดัดแปลง หรือการ ใช้วัสดุที่ยั่งยืน (sustainable) แต่แท้จริงแล้ว ผลิตภัณฑ์ภายใต้คอนเซ็ปต์ "รักษ์โลก" ไม่ได้จำกัดอยู่ เพียงเท่านั้น ดังที่ผลงานการออกแบบในนิทรรศการ EVERYTHING FOREVER NOW: Designs for a Sustainable Future (ณ วันนี้และตลอดไป: พลิกมุมใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม) ได้แสดงให้เราเห็น Designs for a Sustainable เนื้อหาจาก นิตยสาร Volume เล่ม 172 หน้า 75 เมกาซีสแควร์คัดสรรเนื้อหาบทความที่น่าสนใจ จากนิตยสารและแหล่งข่าวชั้นนำ