VOLUME SURROUND

(0)
Share
เนื้อหานำมาจาก
VOLUME เล่ม 172
X-23 บนยอดแหลมพันวา
1 KEEP
Volume
0 LOVES
COMMENT
VOLUME
M
2876
1305
613
Tags

บนยอดแหลมพันวา สรีพันวาเปลี่ยมไปด้วยความประทับใจเสมอมาและเมื่อไปภูเก้ตทีไรศรีพันวา คือหนึ่งในตัวเลือกอันดับแรกเกือบทุกครั้ง เพราะชื่นชอบในตัวแบรนด์แลปลาบปลื้ม กับที่พักและบริการที่เหนื่อระดับ ที่สำคัญคือ เนื้อหาจาก นิตยสาร Volume เล่ม 172 หน้า 83 เมกาซีสแควร์คัดสรรเนื้อหาบทความที่น่าสนใจ จากนิตยสารและแหล่งข่าวชั้นนำ